[{"title":"Wnioski do KRS \"po nowemu\"","url":"wnioski-do-krs-po-nowemu","content":"Cyfryzacja Krajowego Rejestru S\u0105dowego.<\/strong>\r\n\r\nW dniu 1 lipca 2021 r. wesz\u0142a w \u017cycie nowelizacja ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.\r\no "},{"title":"Kolejny sukces Kancelarii w sprawie ,,kredyt\u00f3w frankowych\"","url":"kolejny-sukces-kancelarii-w-sprawie-kredytow-frankowych","content":"Kancelaria ju\u017c od d\u0142u\u017cszego czasu z\u00a0powodzeniem prowadzi sprawy kredytobiorc\u00f3w, kt\u00f3rzy zawarli umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do"},{"title":"Nowe zasady w funkcjonowaniu sp\u00f3\u0142ek kapita\u0142owych","url":"nowe-zasady-w-funkcjonowaniu-spolek-kapitalowych","content":"W dniu 1 kwietnia 2020 r. wesz\u0142a w \u017cycie przyj\u0119ta przez polski Parlament oraz podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej usta"},{"title":"Odpowiedzialno\u015b\u0107 cz\u0142onka zarz\u0105du za zaleg\u0142o\u015bci podatkowe sp. z o.o.","url":"odpowiedzialnosc-czlonka-zarzadu-za-zaleglosci-podatkowe-sp-z-o-o","content":"Wyrokiem z dnia 9 stycznia 2019 r. (sygn. akt: I FSK 113\/17) Naczelny S\u0105d Administracyjny na skutek skargi kasacyjnej sporz\u0105dzonej i wniesionej prze"},{"title":"Sukces Kancelarii w sprawie ,,kredyt\u00f3w frankowych\"","url":"sukces-kancelarii-w-sprawie-kredytow-frankowych","content":"

Kancelaria z powodzeniem prowadzi sprawy kredytobiorc\u00f3w, kt\u00f3rzy zawarli umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego "}]